28 Oct

Usporedba poslova vezanih za analitiku podataka

Kaže se da slika vrijedi više od 1000 riječi, stoga i ova slika (infografika) objavljena na blogu Analytics Vidhya na vrlo jasan način ukazuje na razlike između pojedinih zanimanja potrebnih za realizaciju Big Data projekata. Ista prikazuje i uspoređuje a) odgovornosti, b) vještine, c) alate, d) ključnu literaturu, e) plaće , f) profesionalne izazove, te g) korake napredovanja u karijeri.

infographic_data science_stats_data eng