21 Dec

20 poduzetničkih izreka

1409156187-this-one-word-will-always-stifle-creativity

1) “Stay Hungry. Stay Foolish.” ,,Ostani gladan. Ostali lud.” -Steve Jobs

2) “Hell – there are no rules here. We’re trying to accomplish something!” ,,Dovraga! – Ovdje nema pravila. Pokušavamo nešto postići!” – Thomas Edison

3) “The essential question is not ‘how busy are you?’ but “what are you busy at?'”
,,Pravo pitanje nije ”koliko si zauzet?” već ”čime si zauzet?” – Oprah Winfrey

4) “Quality means doing it right when no one is looking” ,,Kvaliteta znači raditi ispravno, čak i onda kada nitko ne gleda.”- Henry Ford

5) “Passion should be the fire that drives your life’s work.” ,,Strast bi trebala biti vatra koja pokreče naše životno djelo.” -Michael Dell

6) “Either you run the day, or the day runs you.” ,,Ili ti uspravljaš danom, ili dan upravlja s tobom” -Jim Rohn

7) “Whether you think you can, or you think you can’t — you’re right.” ,,Bilo da mislite da možete, ili mislite da ne možete – u pravu ste.” -Henry Ford

8) “Every risk is worth taking if it’s for a good cause, and contributes to a good life” ,,Svaki rizik je vrijedan ako je za veće dobro i doprinosi boljem životu.” -Richard Branson

9) “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that don’t work.” ,,Nisam neuspješan. Upravo sam otkrio 10,000 načina koji ne rade.” -Thomas Edison

10) “There are no traffic jams on the extra mile.” ,,Ne postoji gužva ako ideš milju dalje.” -Zig Ziglar

11) “To be successful, you have to have your heart in your business, and your business in your heart” ,,Da bi bio uspješan, moraš imati svoje srce u poslu i posao u svome srcu.” -Thomas Watkins Sr.

12) “Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life” ,,Tvoj život je ograničen, stoga ga nemoj tratiti živeći tuđi život.” -Steve Jobs

13) “There’s no shortage of remarkable ideas, what’s missing is the will to execute them” ,,Ne postoji manjak izvanrednih ideja, što nedostaje je volja da ih se provede.” -Seth Godin

14)  “You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.” ,,Ne moraš biti odličan da bi počeo, ali moraš početi da bi bio odličan.” -Zig Ziglar

15) “The only place where success comes before work is in the dictionary.” ,,Jedino mjesto ne kojem se uspjeh pojavljuje prije rada jest u riječniku.” -Vidal Sassoon

16) “Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice.” ,,Ne dozvoli da buka drugih mišljena bude toliko glasna da uguši tvoj unutarnji glas.” -Steve Jobs

17) “Live daringly, boldly, fearlessly. Taste the relish to be found in competition – in having put forth the best within you.” ,,Živi hrabro, odvažno, bez straha. Okušaj užitak naći se u konkurenciji – ustraj na najboljemu od sebe.” -Henry Kaiser

18) “I’m not a businessman, I’m a business…man” ,,Nisam poslovni čovjek, ja sam posao, čovječe.”-Jay-Z

19) “If you want to be successful in a particular field, perseverance is one of the key qualities.” ,,Ako želiš biti uspješan u određenom području, upornost je ključna kvaliteta.” -George Lucas

20) “Chase the vision, not the money, the money will end up following you.” ,,Lovi viziju, ne novac, novac će naposljetku naći vas.” -Tony Hsieh