01 Jun

Ziherica.hr – Inovacije

Tekst napisao: Marko Crljenica

U uvjetima žestoke konkurencije i zasićenog tržišta tvrtke koje ne inoviraju, stagniraju, a stagnacija je uvod u odumiranje. Inovacija je primjena nove i poboljšane ideje, postupka, dobra, usluge, procesa koja donosi nove koristi ili kvalitetu u primjeni.

OBJ ziherica

Inovacija je primjena nove i poboljšane ideje, postupka, dobra, usluge, procesa koja donosi nove koristi ili kvalitetu u primjeni. Inovacije u širem smislu donose poboljšanja u područjima tehnološke inovacije, inovacija procesa, organizacije rada ili poslovanja, marketinga, inovacije usluga i drugo.

U uvjetima žestoke konkurencije i zasićenog tržišta tvrtke koje ne inoviraju, stagniraju, a stagnacija je uvod u odumiranje. U širem smislu riječi, inovacija je svaki zahvat kojim se smanjuju inputi, tj. troškovi proizvodnje i administracije, povećava produktivnost ili iskorištenje opreme ili vremena, poboljšava kvaliteta proizvoda ili usluga, povećava sigurnost, smanjuje škart, unaprjeđuje plasman i drugo, odnosno svaka mjera koja vodi ka porastu konkurentnosti.

Osobito je važna uloga inovacija u poduzetništvu pa se poduzetništvo i definira kao trajno nastojanje da se traženjem inovacija i njihovom komercijalizacijom ostvari profit.

Sukladno prethodnim definicijama, inovacije u širem smislu riječi obuhvaćaju organizacijske, poslovne, administrativne i druge vrste inovacija, od sitnih korisnih ideja do krupnih zahvata reorganizacije ili izmjena poslovne politike.

Posebna vrsta inovacija su tehnološke inovacije, od kategorije korisnog prijedloga, preko tehničkih unapređenja do izuma, koji svom vlasniku mogu osigurati bitnu konkurentsku prednost, tj. monopol. U razvijenim gospodarstvima, inovacijama i inovatorima posvećuje se posebna pažnja, a inventivnost visoko kotira na ljestvici sustava vrijednosti. Najvrjednijim resursom tvrtki ne smatraju se materijalna dobra poput zgrada, pogona ili kapitala, nego znanje, iskustvo i inventivnost sadržana u industrijskoj tradiciji nacije i kvalitetnom kadru.

Što je Ziherica.hr?

Projekt je zamišljen i ostvaren kao web portal www.ziherica.hr, a temelji se na spajanju ponude tvrtki s potražnjom na tržištu odnosno upitima potencijalnih kupaca. Portal omogućuje korisnicima da objave svoju potražnju za nekom uslugom ili proizvodom, koja se onda na temelju odabrane kategorije i potkategorije prosljeđuje tvrtkama i/ili obrtima koji pružaju tu uslugu ili proizvod. Tako se smanjuje vrijeme potrage za pružateljem usluge kao i troškovi korisnika koji uslugu traži. Isto tako je moguće pretraživati individualne osobe koji traže određenu vrstu posla zajedno s njihovim životopisom. Također je moguće pronaći sve bitne informacije o hrvatskim tvrtkama i obrtima.

Koliko i po čemu je ova inovacija kreativna?

Glavni adut ove inovacije je što automatski spaja tvrtku/pojedinca koja traži neku uslugu/proizvod s tvrtkom/pojedincem koji nudi određenu uslugu/proizvod. Sve se svodi na to da se izbaci uloga posrednika koju sada zauzima algoritam stranice koji automatski spaja dvije zainteresirane strane. Time se bitno smanjuje vrijeme koje bi potrošio posrednik prilikom traženja ciljane usluge/proizvoda. Naime, ovo je prva web stranica ovakvog tipa u Hrvatskoj što joj donosi određenu tržišnu prednost.

Objasniti rješenje problema korištenjem odabrane inovacije

Funkcionalnost ove inovacije dolazi do izražaja prilikom traženja neke specifične usluge ili proizvoda koji u pravilu nema vlastitu web stranicu ili nije na visokoj poziciji na popularnijim tražilicama. Recimo da nas zanimaju usluge izrade povijesnih kostima za Renesansni festival. Jednostavno odemo na ziherica.hr upišemo ključnu riječ “kostim” i stranica izbaci sve tvrtke/osobe koje se bave ovom uslugom zajedno s njihovim kontakt informacijama.

Zamišljeni scenarij proizvoda

Zamislimo ovu situaciju: ziherica.hr ima slabu posjećenost, a time i ponudu tvrtki i njihovih usluga koje je potrebno što prije povećati, da ne bi došlo do gašenja stranice.

Naravno, ovdje je očigledni problem loše/nikakvo oglašavanje i promocija same stranice ziherica.hr. Kako nema nikakvog oglašavanja, većina tvrtki niti ne zna za stranicu i potencijal koji ona pruža. Ovaj problem je vrlo lako riješiti i bez većih financijskih ulaganja.

Prvo bi se trebalo fokusirati na društvene mreže koje gotovo svi koriste i na kojima je oglašavanje besplatno ili je tarifa za oglašavanje gotovo zanemariva u odnosu na vraćeno. Drugi način je dijeljenje letaka/posjetnica na obrtničkim sajmovima ili konferencijama, budući da ne koriste svi društvene mreže. Ovo se prvenstveno odnosi na stariju populaciju poduzetnika/obrtnika koji nisu toliko vješti pri korištenju interneta, ali žele ponuditi svoje usluge bez korištenja posrednika ili možda naći neku uslugu. Treći način je uporaba SEO tj. što bolja optimizacija web stranice ziherica.hr kako bi se upisivanjem ključnih riječi (npr. ponuda usluga, potražnja usluga, spajanje poslodavca i posloprimca) u tražilice, bila što bliže vrhu ponuđenih rezultata.

Ovdje su napisane samo neke od mnogih metoda promoviranja i podizanja posjećenosti web- stranica koje se mogu primijeniti i na portal ziherica.hr.

Uloga prototipa

Uloga prototipa kod portala ziherica.hr bila bi ta da se vidi da li algoritam uspješno spaja tražitelja s ponuđačem i obratno. Znači netko traži uslugu renoviranja fasade i odluči potražiti obrte na ziherica.hr. Kako bi mu stranica izbacila obrte koji se bave renoviranjem fasade, a ne prodajom mesnih proizvoda, potrebno je dobro programirati i testirati algoritam tražilice. Također je bitan i dizajn same stranice, pa i u ovom slučaju prototip dobro dođe kako bi se vidjela funkcionalnost stranice.

Zaključak

Inovatori stranice Ziherica.hr su imali dobru ideju kako bi izbacili posrednika prilikom traženja/nuđenja usluga i proizvoda putem Interneta. Stoga su i napravili samu stranicu koji dobro funkcionira pri obavljanju ovog posla. Moguće je pronaći kako tvrtke koje nude svoje usluge, tako i fizičke osobe koje nude svoje usluge ili pak samo traže posao. Tako da osim spajanja ponude i potražnje usluga i proizvoda, stranica nudi i firmama traženje zaposlenika. Što se pak same inovacije tiče, po meni je potrebno veće oglašavanje njezinog glavnog aduta, jer sam uvjeren da bi stranica imala puno više oglašivača, a time i veću zaradu i reputaciju.

 

Rad sa studentima: Vida Senci

Za objavu uredila: Kristina Perec

About and IOO: Tekstovi su ishod studentskih vježbi u sklopu predmeta Strateško Tehnološko Poduzetništvo. Autori tekstova (studenti) imali su zadatak napisati tekst koji predstavlja jednu od hrvatskih tvrtki te integrirati određene teorijske aspekte. Objavljujući tekstove javno, vjerujemo da pridonosimo ukupnom postojećem sadržaju na hrvatskom jeziku o tvrtkama iz domene tehnološkog poduzetništva, omogućujemo novim generacijama studenata širenje spoznaja o domeni iz već kreiranog sadržaja, potičemo otvoreno znanje. Javnim objavljivanjem tekstova (koji su potpisani od strane studenata), potičemo preuzimanje odgovornosti studenata za svoj rad. Na ovaj način utječemo na učenje putem kreativnosti (pisanjem javnih tekstova), kolaboraciju između studenata (studenti imaju zajednički “output”), kritičko razmišljanje (konstruktivne kritike i diskusija) te komunikaciju (komuniciramo sadržaj vezan za predmet prema svim zainteresiranim stranama).