03 Jun

WORX d.o.o. Na koji je način tvrtka osigurala kapital potreban za pokretanje te na koji način privlači ulagače?

Tekst napisao: Nino Golub

Kod samog otvaranja poduzeća ključnu ulogu odigrao je dobar poslovni plan koji je bio okidač mnogih benefita koje su kao startup tvrtka ostvarili.

OBJ worx

WORX d.o.o. je tvrtka koju su osnovali stručnjaci za razvoj programskih proizvoda. Godinama su se bavili radom s PLM-om i uslugama konzaltinga te su u osnivanje tvrtke krenuli s velikim znanjem i unaprijed razrađenim planom. Istraživanje i razvoj, osluškivanje potreba postojećih kupaca te potreba tržišta pomogli su u razvoju osnovnog proizvoda. Naglasak je na pružanju savjeta o računalnoj opremi, izradi i organizaciji web stranica, pripremi i izradi tiskarske forme, promidžba i propaganda te kupnja i prodaja robe. Obavljanje trgovačkog posredovanja odvija se na domaćem i na inozemnom tržištu. WORX je mlada tvrtka čiji je najveći početni investitor ujedno i vlasnik. Uz dobivanje vanjskih financijskih investicija i iskorištavanjem poticaja u mogućnosti su proširiti tržište i povećati dobit. Središnjica tvrtke nalazi se u Kanadi, no većina zaposlenih stacionirana je u podružnici tvrtke u Varaždinu.

Kao što se spominje u uvodu, tvrtka je pokrenuta investicijom vlasnika. Kod samog otvaranja poduzeća ključnu ulogu odigrao je dobar poslovni plan koji je bio okidač mnogih benefita koje su kao startup tvrtka ostvarili. Investitore su najviše zanimale postojeće reference i mogućnost širenja na nova tržišta te sposobnost rasta i održavanja postojećih i novih klijenata. Kroz četiri godine povećali su broj kupaca i na taj način osigurali kapital za razvoj, čemu je također doprinijela dobra okolina u kojoj nema dovoljno konkurentnih poduzeća. Praćenjem tržišta neprestano se izlazi s boljim i konkurentnijim proizvodom kojim se privlače novi investitori. Informacije se dobivaju putem industrije (interneta) i preko prodajnih kanala. Ključni detalj za dobru poslovnu priliku je povratna informacija kupca koji na neki način doprinose poboljšanju proizvoda i usluga. Poslovni model je usredotočen na jednostavnost proizvoda i promjenu načina razmišljanja kupaca i načina kupnje npr. enterprise softwarea koji je trenutno najvažniji u svakodnevnom poslovanju. Bitan aspekt poslovanja su inovacije. Kroz istraživanje i razvoj dolaze do prototipa s kojim nastupaju na tržišta, seminare i radionice gdje osluškuju kakav efekt postiže isti. Povećavanjem ulaganja u istraživanje i razvoj svake godine imaju sve veći broj resursa koji rade na atraktivnim projektima. Trenutno se najviše ulaže u online marketing kako bi se proširio glas o poduzeću. Online promotivnim aktivnostima dolaze do većeg broja kupaca, s obzirom da se tržište bazira na Internet trgovini. Kvalitetnim prezentiranjem i prikazivanjem proizvoda kao nešto što korisnici trebaju u svakodnevnom radu, postiže se razvoj poduzeća i stvaranje infrastrukture.

Cilj je stvaranje infrastrukture i širenje na tržištu, za što su potrebni investitori koje svakodnevno nastoje privući novim idejama i poslovnim planom. Investitori se kontaktiraju kroz osobne kanale, preko različitih inkubacijskih sredstava, preko prezentacija i na IT seminarima. Također postoje razne PR agencije koje se bave privlačenjem investitora te sajmovi na kojima se mogu dijelit materijali i brošure.

Zaključak

Recesija je pridonijela prihvaćanju Interneta kao respektabilnog distributivnog kanala i u sljedećih nekoliko godina očekuje se njeno daljnje širenje i jačanje, što je idealan način za širenje infrastrukture. Uz smanjene potrebe administracije, smanjuju se i troškovi komunikacije, naručivanja, knjigovodstva, pa je tako olakšan i posao glede narudžbi klijenata. Poduzeće je već u samom startu profitiralo rezanjem troškova. Prednost Internet trgovine je i u marketinškom segmentu, gdje se mogu slati newsletteri kupcima i na jeftin način promovirati nove proizvode i usluge. S obzirom da preko Internet trgovine plasiraju proizvode direktno kupcima, nema miješanja posrednika, cijena robe je niža pa se lakše konkurira drugim poduzećima. Poslovanje sa dobitkom se može ostvariti neprekidnim ulaganjem u proizvode, poduzeće i ljude. Upravljanje ljudskim potencijalima ključno je u ovom poduzeću te stoga naglasak stavljaju na ljude, njihovo pribavljanje, obrazovanje i druge aktivnosti koje osiguravaju razvoj zaposlenih. Cjelovitost sustava i ciljevi poduzeća(privlačenje novih investitora) postići će se zdravim poduzećem koje čine zadovoljni i efikasni zaposlenici.

 

Rad sa studentima: Vida Senci

Za objavu uredila: Kristina Perec

About and IOO: Tekstovi su ishod studentskih vježbi u sklopu predmeta Strateško Tehnološko Poduzetništvo. Autori tekstova (studenti) imali su zadatak napisati tekst koji predstavlja jednu od hrvatskih tvrtki te integrirati određene teorijske aspekte. Objavljujući tekstove javno, vjerujemo da pridonosimo ukupnom postojećem sadržaju na hrvatskom jeziku o tvrtkama iz domene tehnološkog poduzetništva, omogućujemo novim generacijama studenata širenje spoznaja o domeni iz već kreiranog sadržaja, potičemo otvoreno znanje. Javnim objavljivanjem tekstova (koji su potpisani od strane studenata), potičemo preuzimanje odgovornosti studenata za svoj rad. Na ovaj način utječemo na učenje putem kreativnosti (pisanjem javnih tekstova), kolaboraciju između studenata (studenti imaju zajednički “output”), kritičko razmišljanje (konstruktivne kritike i diskusija) te komunikaciju (komuniciramo sadržaj vezan za predmet prema svim zainteresiranim stranama)