27 Feb

Digitalna transformacija poslovanja – kako tvrtke vide istu (radovi studenata)

Studenti: Matko Mijatović, Dario Đurasović, Marko-Jakov Šimunović, Maroje Macola, Zlatko Erdelja

Pitanja postavljenja u pet tvrtki:

1. Znate li što točno podrazumijeva pojam digitalna transformacija?

2. Jeste li započeli s procesom digitalne transformacije?

3. Koji bi bili glavni razlozi početka procesa digitalne transformacije?

4. Kako biste mjerili uspješnost same digitalne transformacije?

5. Koje znanja i vještine su potrebne za realizaciju digitalne transformacije?

6. Na koji način bi se vaš poslovni plan prilagodio digitalnoj transformaciji?

7. Kako bi digitalna transformacija utjecala na same resurse i zaposlenike?

8. Kako vaši korisnici i zaposlenici prihvaćaju digitalnu transformaciju?

9. Smatrate li da je digitalna transformacija ključna za uspjeh vaše tvrtke?

Odgovori br. 1

1. Da, znam o čemu se radi.

2. Da, proces digitalne transformacije je proveden na fakultetu, ali ne u potpunosti.

3. Glavni razlozi početka digitalne transformacije su bili brže i jednostavnije poslovanje te lakše pohranjivanje dokumenata.

4. Uspješnost poslovanja je bila očita kada smo gledali na samu brzinu poslovanja, ali uz brzinu smo puno postigli s lakšim pohranjivanjem svi važnih dokumenata.

5. Kao prvo potrebno je educirati ključne korisnike koji bi se služili takvim oblikom poslovanja. Potrebno je održati predavanje s nekim radionicama unutar kojih bi upoznali korisnike i zaposlenike kako raditi unutar digitalnog sustava.

6. Poslovni plan je ostao mogli bi reći isti, samo je znatno ubrzan i pojednostavljen procesom digitalne transformacije.

7. Bila su potrebna određena ulaganja u sustav za pohranu podataka te samo infrastrukturu, međutim poslovanje je puno brže i jednostavnije te se ne gomilaju dupli dokumenti.

8. Korisnici i zaposlenici starije životne dobi su pružali pomalo otpor prilikom uvođenja digitalne transformacije, ali nakon nekoliko predavanja su uvidjeli da im to poprilično olakšava i ubrzava posao, te su je zbog toga ipak jako dobro prihvatili.

9. Digitalna transformacije je svakako jedan od ključnih elemenata za uspjeh poslovanja unutar kako drugih tako i obrazovnih ustanova. Dakle, odgovor je „Da“.

Odgovori br 2.

1. Smatram da znam što se pod tim pojmom podrazumijeva.

2. U firmi je započet proces digitalne transformacije.

3. Podizanje firme na višu razinu, unaprjeđenje poslovnih funkcija te njihove kvalitete.

4. Smanjenjem odrađenog posla uz istu ili veću zaradu.

5. S obzirom da neki poslovi mijenjaju način izvršavanja, iz netehnološkog pristupa u suvremeni način, gdje nam tehnologija pomaže pri izvršavanju raznih djelatnosti, važno je znati se služiti tim istim tehnologijama. Prethodno znanje korištenja raznih tehnologija je korisno i olakšava učenje i prihvaćanje novog, međutim osobe koje to nemaju, odnosno ne mogu same to naučiti, trebaju potražiti savjete stručnjaka.

6. Danas ne koristimo tehnologiju samo kako bi nam pomogla i olakšala posao, već se tržište mijenja do granice gdje mu ne možemo ni pristupiti bez korištenja digitalne tehnologije. U korak s vremenom, poslovni plan se prilagođava djelomično ili u potpunosti digitalnoj transformaciji.

7. U firmi ne može doći do velikih utjecaja na resurse i zaposlenike zbog već prethodne niske količine resursa i broja zaposlenih. Dakle, nema znatnog utjecaja vrijednog spomena.

8. Uvijek postoje oni kojima promjene padaju lakše ili teže. No čini se da i stariji ljudi sve više počinju prihvaćati činjenicu kako se svijet puno brže mijenja nego prije 50 godina.

9. U potpunosti smatram da je ključna za uspjeh.

Odgovori br 3.

1. Da, znam radi se o mijenjanju načina poslovanja.

2. Da, proces je počeo prije dvije godine te se stalno unaprjeđuje kroz nove načine administracije CRM sustava te informacijskog sustava.

3. Glavni razlozi početka digitalne transformacije su bili unaprjeđenje poslovnog procesa manje administrativnih poslova, brže i jednostavnije poslovanje i lakše upravljanje dokumentima.

4. Uspješnost mjeri kroz brzinu uredskog poslovanja te zadovoljstvo klijenata(studenata) kroz jednostavne online obrasce za prijavu čime se bitno smanjuje vrijeme prijave i obrade dokumenata te upravljanja njima.

5. Edukacija korisnika CRM-A te administratora baze podataka kao informacijskog sustava. Edukacija se odvijala u dvije faze. Prva faza je uključivala edukaciju administratora baze. Tu fazu su proveli projektni menađeri od firme gdje je baza naručena. Druga faza se odvijala na način da su administratori učili svoje korisnike kroz radionice i podršku. Time se završio ciklus stjecanja vještina za novu razinu poslovanja s obzirom da te vještine uključuju digitalne kompetencije.

6. Poslovni plan je ostao isti međutim procesi u njemu koji su se rješavali „pješke papirom “ sada su digitalizirani.

7. Pozitivno se odrazilo s obzirom da se investiranje isplatilo na način da radnici više ne provode prekovremene sate koje im je poslodavac morao isplaćivati ili dati u obliku slobodnog dana. Pogotovo u doba povećanog radnog obujma se ti efekti najviše očituju.

8. Korisnici dobro reagiraju. U početku je bilo određenih problema sa uredima i studentima sve dok se korisnici nisu naviknuli na novi sustav.  Prilagodbom se stvorio sinergijski efekt za obije skupine korisnika (administrativno osoblje i studente).

9. Digitalna transformacija je neizbježan proces pogotovo u ovako tromim sustavima dakle sigurno mogu reći da je ključna.

Odgovori br. 4.

1. Da, znam što je digitalna transformacija.

2. Da, digitalna transformacija je započela,međutim još uvijek se razvija proces te nije u punom efektu.

3. Glavni razlozi početka procesa digitalne transformacije se prvenstveno odnose na poslovanje cjelokupnog poduzeća, odnosno jačanje poduzeća na tržištu. Digitalnom transformacijom se olakšavaju i ubrzavaju sve poslovne funkcije tvrtke.

4. Uspješnost digitalne transformacije mjeri se kroz zadovoljstvo klijenata, te kroz ukupan broj klijenata. Naravno, sama brzina poslovanja poduzeća jest također jedan od faktora uspješnosti.

5. Kako bi se digitalna transformacija u potpunosti realizirala potrebno je educirati korisnike koji će se služiti takvim jednim poslovnim sustavom. Sama edukacija odvijala bi se kroz određena predavanja kako bi svaki zaposlenik stekao potrebne znanja i vještine za uspješan rad unutar sustava.

6. Poslovni plan se nije drastično promijenio, niti se neće. Ono što se je promijenilo jesu efektivnost i brzina obavljanja raznih zadataka u poduzeću digitalizacijom određenih poslova.

7. Poslovanje tvrtke se ubrzava, te se svakako postiže određeno zadovoljstvo kod zaposlenika, međutim kako bi se postigla efikasnost potrebna su dodatna ulaganja u sustav.

8. Korisnici se s vremenom prilagođavaju na sustav, te se sve više osjete promijene u sustavu kroz poboljšanje kvalitete poslovanja. Možda promijene nisu baš dobrodošle, ali su svakako nužne kako bi se opstalo na tržištu.

9. Proces digitalne transformacije nužan je za uspjeh na ovako brzom i promjenjivom tržištu.

Odgovori br. 5.

1. Znam što je digitalna transformacija.

2. Daleko smo odmakli u procesu digitalne transformacije. No zbog obima poslovnih procesa koje je potrebno digitalno transformirati ne mogu procijeniti u kojoj smo fazi.

3. Unaprjeđenje poslovnih transakcija, bolja podrška prema klijentima, smanjenje troškova, bolja kontrola procesa, odgovor prema regulatoru i reviziji.

4. Usporedbom AS-IS i TO-BE procesa kroz uštedu vremena, resursa i financijski učinak.

5. Za realizaciju digitalne transformacije potrebna su široka operativna, organizacijska i tehnološka znanja. Također, iznimno je važno znati upravljati poslovnih procesima, zakonskom regulativom te najnovijim tehnologijama koje će se primjenjivati u TO-BE modelu.

6. Poslovni plan je u suštini ostao isti. No s velikom pažnjom pratimo što se događa na polju svjetskih financijskih tržišta. Pratimo utjecaj Blokchain paradigme, što radi Fintech industrija te u kojem smjeru će ići regulativa što bi moglo biti presudno u izgledu poslovnog plana u budućnosti.

7. Sigurno bi kompletna transformacija na digitalno poslovanje imala utjecaj na smanjenje potrebe za zaposlenicima ali u isti tren bi se oslobodili resursi za povećanje kreativnosti i konkurentnosti.

8. Shvaćaju da je digitalna informacija nužna jer samo ona osigurava konkurentnost na sve žešćem tržištu.

9. Da !

Zaključak:

Iz ponuđenih odgovora na postavljena pitanja možemo zaključiti da je digitalna transformacija u velikom djelu prisutna u poslovnom svijetu. Velika je svijest o važnosti digitalne transformacije. Važno je za naglasiti da se jasno ističu prednosti u podizanju kvaliteti poslovanja, podizanju kvalitete servisa te povećanje konkurentnosti. Tržište se ne odupire promjenama u smjeru digitalne transformacije već ga objeručke prihvaća. Također, iz postavljenih pitanja može se jasno zaključiti da je digitalna transformacija konstantno napredovanje tj. da su ispitanici svjesni da je to proces koji se iznova preispituje i unaprjeđuje.

Linkovi:

https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/digitalna-transformacija—444413.html

http://www.jutarnji.hr/biznis/tvrtke/digitalna-revolucija-u-hrvatskoj-se-jos-ne-dogada-martina-dalic-porucila-poslodavcima-privatni-sektor-tu-mora-biti-lider/5295143/

http://www.infodom.hr/UserDocsImages/Inicijativa_Digitalna%20transformacija%20gospodarstva%202016_2020.pdf

http://www.ictbusiness.info/kolumne/sto-nam-donosi-digitalna-transformacija

https://www.tportal.hr/tehno/clanak/kako-je-digitalna-transformacija-promijenila-microsoft-a-moze-i-hrvatsku-20170418