Reinkarnacija Vrijednosti

24 Oct

Uvod u Proces Prodaje – Sekvenca 3

Sekvenca 2 se bavi komunikacijom (sakupljanjem podataka, analizom, evaluacijom kanala kojima sve možemo poruku poslati, razvojem poruke, testiranjem poruka, tehničkom realizacijom, zaprimanjem povratnih poruka te sintezom i evaluacijom). Fraktalni korak, odnosno onaj koji nas vodi u sljedeću sekvencu je bio plan akcije. U planu akcije planiramo kako ćemo odgovoriti na upite potencijalnih korisnika, odnosno kako ih uvodimo u proces prodaje.

sekvenca 3 slika

Read More

05 Oct

Propozicija Vrijednosti – Sekvenca 1

Prije bilo koje aktivnosti potrebno je posvetiti vrijeme na planiranje aktivnosti. Sjećam se da je jedna arhitektica koja je radila u Japanu izjavila da u Japanu gradnju zgrade planiraju pet godina, a grade jednu, za razliku od Hrvatske gdje planiraju jednu, a grade pet. Stoga bi bilo dobro da posvetimo vrijeme te isplaniramo kako da postanemo crvena rajčica za kojom će kupac posegnuti i biti sretan.

Screen Shot 2015-10-05 at 09.46.33

Read More

18 Sep

Reinkarnacija Vrijednosti

Poslovanje tvrtki unutar ICT industrije karakteriziraju;

  • dugi ciklusi prodaje (koji mogu trajati i do par godina),
  • mali broj ugovora, međutim velike pojedinačne vrijednosti
  • velika raspršenost zaposlenika (zaposlenici ICT tvrtki dosta vremena provode kod klijenta)
  • usmjerenje internih resursa prema tehnologijama te usvajanjima znanja vezanim za iste
  • brisanje granica između prodaje i razvoja (jer obično prodaja ICT rješenje zahtjeva aktivnosti i prodaje i razvoja, te se često briše granica između istih

Sve gore navedeno otvara pitanje kako sustavno upravljati procesom plasmana ICT usluga na tržište. Na bazi sprovedenog empirijskog istraživanja konstruirali smo generički proces koji se može koristiti u tu svrhu.
“Reinkarnacija vrijednosti” je generički proces koji se sastoji od devet sekvenci. Svaka sekvenca se sastoji isto tako od 9 koraka. Na Slici 1 naveden je proces te njegove sekvence.

Redosljed sekvenci

 

Slika 1. Koraci procesa “Reinkarnacije Vrijednost”

Read More