Knjiga

knjiga-tehnoloska-poduzetnistvo

Knjiga o tome kako osmisliti ideju, što je čini važnom i zašto bi mogla uspjeti, kako je organizirati, kako je pokrenuti i voditi, kako je financirati i kako je prodati investitoru.

– kako osmisliti ideju ili projekt, što ga čini važnim i zašto bi mogao uspijeti,
– kako taj projekt organizirati i realizirati,
– kako ga pokrenuti i voditi,
– kako osmisliti marketinški plan,
– kako projekt pravilno pozicionirati na tržištu,
– koji su mogući rizici,
– kako postići i zadržati konkurentsku prednost,
– kako pobijediti konkurenciju,
– kako tretirati intelektualno vlasništvo,
– kako organizirati prodaju,
– kako raspolagati s profitom,
– koji su izvori kapitala i novca za vaš projekt,
– poseban osvrt na “Lean Star-up” (start-up minimalnim sredstvima),
– kako pravilno upravljati imovinom i resursima,
– kako projekt financirati i kako ga prodati investitoru

Knjiga Tehnološko Poduzetništvo sadrži dvadeset poglavlja u kojima obrađuje kako tehnološke inovacije pretvoriti u poslovni pothvat. Knjiga osim što je nastavni udžbenik koji se koristi diljem svijeta, između ostalog i na Stanfordu, pruža i skup poduzetničkih alata i tehnika potrebnih za pokretanje tvrtke, evaluaciju poslovne prilike, strateški razvoj, upravljanje marketingom, intelektualnim vlasništvom i financijama. Knjiga je organizirana u četiri cijeline, a) prilike i razvoj strategije ulaganja, b) razvoj koncepta i formiranje pothvata, c) intelektualno vlasništvo, operacije i organizacija, d) financiranje i vođenje tvrtke. Sadržaj knjige zadovoljava istovremeno potrebe za poduzetničkim znanjima za startupove i tek nastale male tvrtke kako i za velike kompanije i njihove menađere koji se nalaze pred izazovom kako iskoristiti razvoj tehnologija za kreiranje vrijednost za svoje kupce. Ono što čini ovu knjigu zanimljivom je i veliki broj studija slučaja koji obrađuju kako se znanstvena i inženjerska otkrića transformiraju u globalna poduzeća. Što ju čini i relevantnim sadržajem za dio znanstveno istraživačke zajednice koja želi komercijalizirati svoja istraživanja. Uvodi i prvo poglavlje preview

KUPI KNJIGU

Naslov izvornika: Thomas H. Byers, Richard C. Dorf, Andrew J. Nelson
Technology Ventures 4th ed: From Idea to Enterprise
© McGraw-Hill Education
Copyright hrvatskog izdanja: Tehničko Veleučilište Zagreb www.tvz.hr
NakladnikTehničko Veleučilište u Zagreb,
Za nakladnika: Slavica Ćosović Bajić
Urednik: Sergej Lugović
Prijevod: Vida Senci, Veljko Nenadić, Filip Tomašević
Redaktura i lektura: Jelena Andrašić
Računalna priprema teksta: Ružičasta breskvica d.o.o., Zagreb, www.PinkMeNow.com
Dizajn naslovnice: Jana Žiljak, Vesna Uglješić

Sadržaj:
Predgovor hrvatskom izdanju  9
Predgovor  13
Uvod  15

1 DIO Prilike i strategije ulaganja  21

Poglavlje 1
Uloga poduzetništva u ekonomiji  23
Poduzetništvo u kontekstu  24
Ekonomija i tvrtka  27
Kreativna destrukcija  32
Inovacije i tehnologija  33
Tehnološki poduzetnik  36
Fokus na Facebook  41
Sažetak  41

Poglavlje 2
Prilike  45
Vrste prilika  46
Tržišni angažman i dizajn  51
Vrste i izvori inovacija  55
Trendovi i konvergencija  59
Procjena prilika  61
Fokus na Solazyme  67
Sažetak  68

Poglavlje 3

Vizija i poslovni model  71
Vizija  72
Misija  74
Ponuda vrijednosti  75
Poslovni model  78
Inovacije poslovnih modela na izazovnom tržištu  83
Fokus na Stratasys  84
Sažetak  84

Poglavlje 4

Strategija konkurentnosti  87
Strategija  88
Temeljne kompetencije  90
Industrija i kontekst za tvrtku  91
SWOT analiza  95
Ulazne barijere  95
Postizanje održive konkurentske prednosti  98
Suradnja  103
Usklađivanje taktike s tržištem  107
Društveno odgovorna tvrtka  110
Fokus na Google  114
Sažetak  114

Poglavlje 5

Inovacijske strategije  117
Pokretači i sljedbenici  118
Imitacija  124
Tehnologija i strategija     inovacije  125
Novi tehnološki poslovni     pothvati  129
Fokus na AgraQuest  133
Sažetak  133

3. DIO Razvoj koncepta i formiranje tvrtke  135

Poglavlje 6

Poslovna priča i plan  137
Stvaranje nove tvrtke  138
Sažetak koncepta i priča  139
Poslovni plan  143
Predstavljanje u dizalu  – elevator pitch  146
Sadržaj poslovnog plana s natuknicama i osvrtima  147
Fokus na Amazon  151
Sažetak  152

Poglavlje 7

Rizik i povrat investicije  155
Rizik i neizvjesnost  156
Razmjer i opseg  164
Mrežni učinci i povećanje povrata  168
Rizik i povrat  173
Upravljanje rizikom  173
Fokus na Dropbox  175
Sažetak  175

Poglavlje 8

Kreativnost i razvoj proizvoda  177
Kreativnost i izumiteljstvo  178
Dizajn i razvoj proizvoda  183
Prototipi proizvoda  187
Scenariji  190
Fokus na Teva Pharmaceuticals  191
Sažetak  192

Poglavlje 9

Marketing i prodaja  195
Marketing  196
Marketinški ciljevi i ciljani segmenti kupaca  197
Proizvod i opis ponude  199
Tržišna vrijednost branda  200
Marketinške kombinacije (marketing miks)  202
Društveni mediji i marketinška analitika  207
Upravljanje odnosima s kupcima (CRM)  209
Difuzija tehnologije i inovacija  211
Premošćivanje jaza  204
Osobna prodaja i prodajni tim  217
Fokus na DirecTV  220
Sažetak  220

Poglavlje 10

Oblici i tipovi tvrtki  223
Pravni oblik tvrtke  224
Nezavisne i korporativne poduzetničke tvrtke  227
Neprofitne i društvene organizacije  229
Nove korporativne djelatnosti  233
Inovatorska dilema  238
Poticaji za korporativne poduzetnike  239
Izgradnja i upravljanje korporativnim djelatnostima  241
Fokus na Twitter  247
Sažetak  248

3. DIO Intelektualno vlasništvo, organizacije i operacije  251

Poglavlje 11

Intellektualno vlasništvo  253
Zaštita intelektualnog vlasništva  254
Poslovne tajne  256
Patenti  257
Žigovi i imenovanje tvrtke  260
Autorska prava  261
Licenciranje i prijenos sveučilišne tehnologije  262
Fokus na Apple  263
Sažetak  264

Poglavlje 12

Organizacija novog poduzetničkog pothvata  267
Novi poduzetnički tim  268
Organizacijski dizajn  272
Vodstvo  275
Upravljanje  279
Zapošljavanje i zadržavanje  281
Organizacijska kultura i društveni kapital  284
Upravljanje kapitalom znanja  289
Organizacija koja uči  291
Fokus na Intuit  296
Sažetak  296

Poglavlje 13

Stjecanje i organizacija resursa  299
Prikupljanje resursa i sposobnosti  300
Utjecaj i sposobnost     uvjeravanja  302
Lokacija i dinamika klastera  303
Vertikalna integracija i outsourcing  307
Inovacije i virtualne organizacije  311
Stjecanje tehnologije i znanja  312
Fokus na Netflix  314
Sažetak  314

Poglavlje 14

Upravljanje operacijama  317
Lanac vrijednosti  318
Procesi i upravljanje     operacijama  321
Mreža vrijednosti  326
Internet i operacije  329
Strateška kontrola i operacije  331
Fokus na Clean Harbors  333
Sažetak  334

Poglavlje 15

Akvizicije i globalna ekspanzija  337
Akvizicija i potraga za sinergijom  338
Akvizicije kao strategija rasta  340
Globalne tvrtke  345
Fokus na Alibaba  351
Sažetak  352

4. DIO Financiranje i vođenje tvrtke  355

Poglavlje 16

Dobit (profit) i ubiranje dobiti  357
Model prihoda  358
Troškovni Model  359
Profitni model  360
Upravljanje rastom prihoda  364
Plan raspolaganja profitom i prodaja udjela (žetva)  370
Izlazna strategija i neuspjeh  374
Fokus na Baidu  375
Sažetak  376

Poglavlje 17

Financijski plan  379
Izrada financijskog plana  380
Predviđanje prodaje  382
Prognoza troškova  383
Račun dobiti i gubitka  383
Izvješće o novčanom toku  383
Bilanca  386
Rezultati za pesimističnu  stopu rasta  389
Analiza granice profitabilnosti  392
Mjere profitabilnosti  397
Fokus na SolarCity  398
Sažetak  399

Poglavlje 18

Izvori kapitala  403
Financiranje nove tvrtke ili djelatnosti  404
Poduzetničke investicije kao realne opcije  406
Izvori i tipovi kapitala  410
Bootstrapping i crowdsourcing  413
Financiranje duga i bespovratna sredstva  415
Anđeli  417
Poduzetnički (investicijski) kapital  418
Korporativno poduzetničko ulaganje   424
Procjena  425
Inicijalna javna ponuda (IPO)  430
Fokus na Tesla Motors  433
Sažetak  434

Poglavlje 19

Prezentacije i pregovori  437

Prezentacija  438
Ključna pitanja  440
Pregovori i odnosi  441
Popis uvjeta  444
Fokus na LinkedIn  445
Sažetak  445

Poglavlje 20

Vođenje tvrtke do uspjeha  449
Provedba  450
Faze života tvrtke  453
Prilagodljiva tvrtka  460
Etika  464
Fokus na Intuitive Surgical   468
Sažetak  469

Principi  473