Stategije Tehnološkog Poduzetništva

Strategija konkurentnosti
Kako tvrtka može stvoriti strategiju koja bi odgovarala novoj poslovnoj prilici? 
Svaka nova tvrtka ima strategiju ili pristup poslovanju kako bi postigla svoje ciljeve. Strategija je u skladu s planom provedbe rješenja nekog problema ili poslovne prilike.. Sa čvrstom vizijom, misijom i početnim poslovnim modelom, poduzetnik identificira tvrtkine temeljne kompetencije i istražuje politički i gospodarski kontekst industrije. Suradnja s drugim poduzećima može biti važan način za pozicioniranje unutar industrije. Dugogodišnji uspjeh ovisi o zadovoljavanju potreba svih interesnih skupina i djelovanja na odgovoran način.

Inovacijske strategije
Kako poduzetnik može izgraditi učinkovitu strategiju temeljenu na inovaciji koja će rezultirati čvrstom tehnološkom djelatnošću?
Svi poduzetnici trebaju razmotriti odluku o tome da budu pokretači dje- latnosti. Korištenjem i analizom okvira u kojem se otvara prilika, poduzetnik može odlučiti kada i kako se ponašati. Poduzetnik treba zadržati osjećaj hitnosti, ali istovremeno izbjeći prerani ili prekasni izlazak na tržište. Poduzetnici također nastoje izgraditi inovacijsku strategiju koja uključuje nove tehnologije, ideje i kreativnost što zatim vodi do izuma, a na kraju i komercijalizacije. Vrlo uspješne nove tvrtke mogu preoblikovati cijele industrije kroz stvaranje novih proizvoda ili usluga.

Poslovna priča i plan
Kako tvrtke zaista nastaju i koja je uloga poslovne priče i plana?
Poduzetnici reagiraju na atraktivne prilike tako što formiraju nove tvrtke. U ovom poglavlju ćemo razmotriti proces za formiranje nove tvrtke koji se sastoji od pet koraka. Jedan od posebno značajnih koraka u procesu je izrada priče i poslovnog plana. Priča je uvjerljiv kratki sadržaj koji opisuje zašto je dotična djelatnost potrebna baš u danom trenutku i kako ona može postići uspjeh. Zatim se u detalje razradi poslovni plan, kako bismo što bolje pripremili tvrtku za testiranje svojih pretpostavki i hipoteza.

Kreativnost i razvoj proizvoda
Kako organizacija može stvoriti okruženje koje potiče dosljedno i pravovremeno uvođenje novih proizvoda i usluga na tržište?
Tijekom proteklih 20 godina, životni ciklus proizvoda postao je sve kraći i kraći i to uvelike zbog sve bržih tehnoloških otkrića. Kako bi održale korak s brzim promjenama, tvrtke moraju stvoriti kreativnu okolinu koja snažno potiče ulaganje vremena na nove ideje, koncepte i rješenja. Kreativne ideje, koncepti i rješenja pretvaraju se u proizvode i usluge putem procesa dizajna i razvoja. Ovaj proces se bavi konkretnim detaljima koji utjelovljuju novi proizvod ili uslugu. Prototipi su modeli proizvoda ili usluge te mogu pomoći novoj tehnološkoj tvrtki da nauči koja je prava forma proizvoda za kupce. Scenariji se koriste za stvaranje mentalnog modela mogućih budućih događaja ili ishoda.

Oblici i tipovi tvrtki
Koje oblike odabiru nove tvrtke i što su korporativna ulaganja?
Odgovarajući pravni i organizacijski oblici za uspostavu nove tvrtke varirati će ovisno o nekoliko čimbenika kao što su kontekst, ljudi, pravne i porezne posljedice te kulturne i društvene norme. U ovom poglavlju, razmatramo različite organizacijske pravne oblike koje poduzetnici ko- riste kako bi ostvarili svoje ciljeve. Nove tvrtke mogu varirati od malih tvrtki i konzultantskih usluga do velikih i visoko utjecajnih poduzeća. Kada poduzetnici uspostave novu djelatnosti, moraju donijeti neke ključne odluke. Važne društveno osviještene tvrtke često su osnovane kao neprofitne tvrtke. Važan kontrast tim nezavisnim tvrtkama je nova korporativna tvrtka. Ona nastaje unutar već veće postojeće tvrtke te joj je odobrena autonomija kako bi moglo ispuniti svoja obećanja. Nova korporativna ulaganja važan su dio poduzetničkog svijeta i odgovorna su za mnoge nove inovacije. Često ograničene postojećim obvezama i sposobnostima, korporacije mogu podbaciti kada su u pitanju nove i dobre prilike. Međutim, dobro planirana korporativna ulaganja, mogu pomoći osvježiti i ojačati velike korporacije.

Stjecanje i organizacija resursa
Kako poduzetnici mogu učinkovito steći i organizirati resurse potrebne za pokretanje svog poduhvata?
Kako bi došli do potrebnih sredstava, poduzetnici moraju izgraditi kredibilitet i legitimitet na tržištu resursa i talenata. Utjecaj i uvjeravanje mogu pomoći poduzetnicima da stvore temelj pomoću kojeg bi osigu- rali oskudna početna sredstva za pokretanje svog poduhvata. U današnje vrijeme su za tvrtku održive opcije i fizički radni prostor i djelovanje u obliku virtualne organizacije. Ispitali smo prednosti ulaska u skupinu međusobno povezanih poduzeća koja posluju unutar određene geografske regije. Sve tvrtke moraju izraditi plan za funkcije koji bi se provodile kroz outsourcing, zadržavajući pritom ključne funkcije unutar tvrtke. Kako tvrtke nastoje biti inovativne i konkurentne, tako nastoje i kontrolirati troškove outsourcinga na način da angažiraju one tvrtke koji posao mogu odraditi bolje i jeftinije. Međutim, tvrtkama je veliki izazov zadržati koheziju i koordinaciju potrebnu za učinkovito upravljanje partnerima i dobavljačima.

Akvizicije i Globalna Ekspanzija
Kako poduzetnici mogu najbolje upravljati ekspanzijom putem akvizicija i širenjem tržišta na nova zemljopisna područja?
Poduzetnici često stvaraju novu tvrtku akvizicijom postojeće tvrtke koju zatim poboljšaju. Preuzimatelji pokušavaju stvoriti rast i nove vrijedno- sti za tvrtku. Još jedna strategija je da poduzetnici počnu graditi vlastitu tvrtku, a zatim je po preuzimanju druge tvrtke prošire. Niz uspješnih akvizicija može pomoći izgraditi tvrtku u snažnog lidera industrije. No, integracija novostečene tvrtke unutar postojeće tvrtke je veliki izazov, pogotovo ako se kulture dviju tvrtki znatno razlikuju. Većina novih tvrtki u odgovarajuće vrijeme razvija plan za izgradnju međunarodne strategije za rast. Sile globalizacije su snažne i nove se poslov- ne tvrtke moraju za njih pripremiti.

Izvori Kapitala
Koji su izvori kapitala koje nove tvrtke mogu koristiti za financiranje pokretanja i rasta svoje tvrtke?
Poduzetnici mogu procijeniti kapital potreban za svoju novu tvrtku pregledavajući financijske projekcije. Pri razmatranju projekcija i izvještaja o novčanom toku, postaje jasno koliko kapitala će biti potrebno i kada. Ovo se poglavlje bavi privlačenjem ulagača u novi pothvat i stvaranje investicijske ponude koja će zadovoljiti potrebe poduzeća i zahtjeva investitora te prikazati atraktivan povrat uloženog. U ovom poglavlju opisuju se sredstva koja mogu biti dostupna iz različitih izvora. Poduzetnici mogu osigurati dio potrebnog kapitala, a prijatelji i obitelj mogu pomoći sa skromnim ulaganjima. Državne potpore mogu također donijeti dovoljno kapitala za pokretanje tvrtke. Kredit ili zaduživanje kod neke druge financijske institucije može biti još jedna od mogućnosti. Većina tvrtki koje očekuju da će porasti do većih razmjera trebat će vanjski kapital od profesionalnih investitora, poput institucionalnih ulagača. Kroz godine poslovanja uglavnom će biti potrebno nekoliko faza ulaganja. Poduzetnici moraju odrediti koji postotak vlasništva će ponuditi investitorima. Ta se odluka temelji na procjeni poslovanja u svakoj fazi.

Prezentacija plana i pregovori
Kako predstaviti svoju viziju i priču te kako pregovarati s investitorima za novi pothvat?
Tvorci novog poduzeća trebaju ispričati svoju priču o budućnosti svog poslovanja. Kroz prezentaciju plana tvrtke za stvaranje novog rješenja za važan problem trebali bi uspostaviti kredibilitet i povjerenje koje će rezultirati ulaganjem. Integrirana priča i poslovni plan trebali bi pokazati kako bi poslovno rješenje bilo isplativo u razumnom roku. Investitori su zainteresirani za povoljan povrat uloženog te isto tako žele osjetiti da će ući u partnerstvo sa sigurnim i sposobnim poduzetnicima. Pregovori o sporazumu s investitorom važan su dio procesa. Kroz proces pregovaranja veza s investitorom se može učvrstiti, ali isto tako i uništiti. Uvjeti ugovora trebali bi se baviti sredstvima za postizanje potencijal- nog povrata te raspodjelom rizika između investitora i poduzetnika.

Vođenje tvrtke do uspjeha
Kako uspješni poduzetnici od dobrog poslovnog plana dolaze do funkcionalne tvrtke?
Izrada poslovnog plana za novu tvrtku je važna, no uspješna provedba plana je ključna. Provedba plana je disciplina za povezivanje strategije i stvarnosti kroz usklađivanje ciljeva i ljudske snage u cilju postizanja željenih rezultata. Provedba je pretvaranje koncepta u uspješnu djelat- nost. Nove tvrtke idu od start-upa do zrelosti u više faza. Upravljanje novim poslom kroz ove faze zahtijeva različite vještine i organizacijske sposobnosti. Start-up mora planirati kako prilikom rasta postaviti prave ljude na prave pozicije. Organizacije, kao i ljudi, trebaju učiti te se prilagoditi promjenama. Organizacija u svrhu prepoznavanja i pravovremeno reagiranje na izazove može izgraditi otpornost start-up tvrtke. Također, sposobnost da se pri- lagodi promjenama može biti jedina istinska održiva prednost tvrtke. Kako bi se postigla dugoročan uspjeh, tvrtka treba etičku bazu za djelovanje.

Nositelj predmeta: MSc Sergej Lugović, MBA
Asistenti: Vida Senci, Kristina Perec