Tag Archives: analiza

05 Oct

Propozicija Vrijednosti – Sekvenca 1

Prije bilo koje aktivnosti potrebno je posvetiti vrijeme na planiranje aktivnosti. Sjećam se da je jedna arhitektica koja je radila u Japanu izjavila da u Japanu gradnju zgrade planiraju pet godina, a grade jednu, za razliku od Hrvatske gdje planiraju jednu, a grade pet. Stoga bi bilo dobro da posvetimo vrijeme te isplaniramo kako da postanemo crvena rajčica za kojom će kupac posegnuti i biti sretan.

Screen Shot 2015-10-05 at 09.46.33

Read More